Berikut merupakan senarai perkhidmatan bagi Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan
Nama AgensiKodSubkodMesej PenghantaranKeterangan
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri SembilanNSPTG19GTaip NS PTG19G [Emel anda] & SMS ke 15888.Pejabat Tanah Dan Galian - Notis Menarik Balik Kaveat Persendirian (Borang 19G)
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri SembilanNSUPADUANTaip NS UPADUAN [Emel anda] & SMS ke 15888.Unit Perumahan, SUKNS - Borang Pengaduan Awam Unit Perumahan
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri SembilanNSMBAMTaip NS MBAM [Emel anda] & SMS ke 15888.Pejabat Menteri Besar - Borang Permohonan Bantuan (Borang Kesejahteraan Rakyat - Am)
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri SembilanNSPTG19BTaip NS PTG19B [Emel anda] & SMS ke 15888.Pejabat Tanah Dan Galian - Permohonan Untuk Kemasukan Kaveat Persendirian (Borang 19B)
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri SembilanNSUPSEWATaip NS UPSEWA [Emel anda] & SMS ke 15888.Unit Perumahan, SUKNS - Borang Permohonan Sewa Kedai Dan Rumah Pangsa
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri SembilanNSUPPMKTaip NS UPPMK [Emel anda] & SMS ke 15888.Unit Perumahan, SUKNS - Borang Permohonan Pindah Milik Saudara Kadim Rancangan Rumah Rakyat
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri SembilanNSPTG16NTaip NS PTG16N [Emel anda] & SMS ke 15888.Pejabat Tanah Dan Galian - Pelepasan Gadaian (Borang 16N)
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri SembilanNSPTG12ATaip NS PTG12A [Emel anda] & SMS ke 15888.Pejabat Tanah Dan Galian - Permohonan Untuk Menyerahkan Balik Tanah (Borang 12A)
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri SembilanNSJAWATANTaip NS JAWATAN [Emel anda] & SMS ke 15888.Borang Bahagian Khidmat Pengurusan, SUKNS - Borang Perjawatan SPA1
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri SembilanNSMBUBATTaip NS MBUBAT [Emel anda] & SMS ke 15888.Pejabat Menteri Besar - Borang Permohonan Bantuan (Borang Kesejahteraan Rakyat - Perubatan)
1234567
* Setiap mesej yang dihantar akan dicaj RM0.15. Setiap mesej yang diterima akan dicaj RM0.20.
Tutup